O Nas

Spółdzielnie Socjalna „Incepcja” została utworzona z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych - organizacji pozarządowych. Założycielami Spółdzielni jest Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „Pomost” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim oraz Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Jesteśmy”, z siedzibą w Rąbieniu AB. Spółdzielnie Socjalna „Incepcja” została utworzona z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych - organizacji pozarządowych. Założycielami Spółdzielni jest Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „Pomost” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim oraz Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Jesteśmy”, z siedzibą w Rąbieniu AB. Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej są usługi gospodarczo-porządkowe mające na celu zapewnienie czystości na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.

Oferujemy

 • sprzątanie wewnątrz budynków oraz pomieszczeń biurowych
 • sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków
 • pielęgnację ogrodów i terenów zielonych
 • dodatkowe działania gospodarczo-porządkowe dla firm i osób fizycznych

Nasza Działaność

Założenie działalności

Naszą działalność zamierzamy prowadzić poprzez: właściwą organizację pracy wykorzystanie nowoczesnych maszyn czyszczących wykorzystanie profesjonalnych środków chemicznych i ich zastosowanie Wszelkie usługi wykonywane są przy użyciu specjalistycznych, wysoko-bakteryjnych środków czyszczących, przyjaznych środowisku, opartych na nowoczesnej technologii nanocząsteczek srebra.

Misja

Misją Spółdzielni Socjalnej będzie zatrudnienie osób wykluczonych społecznie (osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i uzależnionych od alkoholu, którzy wyszli z nałogu) w sektorze usług porządkowych. Spółdzielnia Socjalna będzie zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów poprzez świadczenie profesjonalnych usług na terenie gminy i miasta Aleksandrów Łódzki. Misją Spółdzielni jest również przeciwdziałanie marginalizacji osób wykluczonych społecznie, dla których podjęcie zatrudnienia będzie wyznacznikiem wartości i celu w życiu, a także będzie stanowić element dowartościowania, który przyczyni się do wzrostu pewności siebie i lepszej samooceny.

Wizja

Wizją naszej Spółdzielni Socjalnej jest stworzenie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych, w tym także długotrwale bezrobotnych oraz uzależnionych od alkoholu chcących pracować i spełniać się, jako pracownik gospodarczo - porządkowy. W zakresie wartości społecznych chcielibyśmy, aby spółdzielnia była miejscem, gdzie ludzie chcą i potrafią pracować, czują się dobrze i bezpiecznie, są życzliwi wobec siebie, mają poczucie, że są jednym zespołem oraz mają potrzebę i możliwość ciągłego doskonalenia siebie i swojej pracy.

Wspierają Nas

Oferta

Spółdzielnia Socjalna Incepcja oferuje szereg usług gospodarczo-porządkowych w zakresie

 1. Sprzątanie powierzchni biurowej
 2. Sprzątanie klatek schodowych
 3. Sprzątanie poremontowe
 4. Odśnieżanie
 5. Prace konserwacyjne
 6. Prace dodatkowe
 7. Koszenie trawników i sprzątanie liści
 8. Usługa czyszczenia przy pomocy myjki parowej
 9. Sprzątanie terenów zewnętrznych
Sprzątanie powierzchni biurowej – w zakres sprzątania wchodzi ścieranie kurzy, zamiatanie/mycie/odkurzanie podłogi, wynoszenie śmieci i sprzątanie toalet. Środki czystości (detergenty, worki na śmieci) zapewniane są przez zleceniodawcę. Cena naliczana jest od metra kwadratowego powierzchni biura.
Sprzątanie klatek schodowych – w zakres usługi wchodzi sprzątanie powierzchni wewnętrznych, tj. zamiatanie i mycie klatek schodowych, utrzymanie czystości drzwi wejściowych, skrzynek pocztowych, kloszy, barierek, kaloryferów, mycie lamperii (dwa razy do roku), sprzątanie ciągów komunikacyjnych w piwnicach (dwa razy do roku). Środki czystości zapewniane są przez zleceniodawcę. Cena naliczana jest od metra kwadratowego powierzchni biura.
Sprzątanie poremontowe – w ramach usługi oferujemy odkurzanie kurzu, doczyszczanie podłóg, usuwanie pozostałości po farbach, klejach, zaprawach murarskich, doczyszczanie fug, kafelek, glazury, armatury, wyposażenia łazienek i kuchni, mycie parapetów, grzejników, mycie mebli, oraz inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Cena może wzrosnąć w przypadku dużych lub licznych zabrudzeń. Cena naliczana jest od m2 doczyszczanej powierzchni.
 Odśnieżanie – w ramach usługi oferujemy odśnieżanie powierzchni utwardzonych (z wyłączeniem dachów) i posypywanie solą i piaskiem chodników. Sól i piasek zapewnia wnioskodawca.
 Prace konserwacyjne – w zakres prac konserwacyjnych wchodzą takie naprawy jak: drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, zmiana baterii), wymiana zamków w drzwiach, skręcanie mebli, drobne naprawy mebli i in.
 Prace dodatkowe –w zakres prac dodatkowych wchodzą takie czynności jak: mycie okien, przeszkleń, rolet i żaluzji, drobne malowanie (np. okien), pielenie i przycinanie krzewów, przestawianie, demontaż, wnoszenie i wynoszenie mebli i innych urządzeń etc. Surowce dostarcza zamawiający.
 Koszenie trawników i sprzątanie liści – w zakres usługi wchodzi koszenie i wywóz trawy w miejsce wskazane przez zleceniodawcę, grabienie i wywóz liści w miejsce wskazane przez zleceniodawcę.
 Usługa czyszczenia przy pomocy myjki parowej – w ramach usługi oferujemy doczyszczanie mniejszych powierzchni przy pomocy myjki parowej, tj. ogrodzenia, bramy, samochody itp.
Sprzątanie terenów zewnętrznych – w ramach usługi oferujemy codzienne zamiatanie terenu utwardzonego wokół obiektu, zbieranie śmieci, wynoszenie śmieci z koszy do kontenerów.
 

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna Incepcja

Bełdów 43, 95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 7322171047 REGON: 101543490
KRS: 0000448654
Adres korespondencyjny:
Rąbień AB 59 95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
Bank Gospodarki Żywieniowej w Zgierzu
konto nr. 15 2030 0045 1110 0000 0258 5370
www.incepcja.org,
email: biuro@incepcja.org
tel. 885 800 058, 885 800 057, 885 800 052
Strona www.incepcja.org zostałą stworzona w ramach projektu Mocni w Promocji
TOP